Mașină de înlocuire

Mașină de înlocuire

Dacă ești parte păgubită într-un accident auto poți beneficia de mașină de înlocuire pe durata reparației.

Fără costuri sau depozit garanție - Costul e acoperite de asigurarea vinovatului.

Disponibil oriunde în Romania

Kilometri nelimitați pe teritoriul României

Livrare și preluare gratuită


Solicită Mașină de la partenerul nostru

Autonom - Mașină de înlocuire
Mașină de înlocuire


Criterii pentru a obține o mașină de schimb

  1. Vehiculul nu poate fi folosit din motive tehnice după un accident, pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de la eliberarea Raportului de Constatare de către Compania de Asigurări sau a Autorizației de Reparație de către Poliție, cu condiția ca durata reparației să nu fie depășită.
  2. Vehiculul este disponibil din punct de vedere tehnic, cu aprobarea Companiei de Asigurări la care s-a deschis dosarul de daună, sub aceleași condiții menționate anterior; Pentru ambele cazuri este obligatoriu să se prezinte documentația necesară pentru reparație, inclusiv estimarea costurilor de reparație și documentul de confirmare a finalizării reparațiilor.
  3. Vehiculul este considerat Pierdere Totală, subliniindu-se că acesta trebuie să fie și inutilizabil din punct de vedere tehnic, și suma totală a cheltuielilor de închiriere suportate de Asigurător nu trebuie să depășească 25% din valoarea de piață a vehiculului asigurat.

Solicită Mașină de la partenerul nostru   Autonom - Mașină de înlocuire

Eligibilitatea pentru o mașină de schimb se bazează pe prevederile legale actuale, în special articolul din Legea nr. 132/2017 și actualizările sale, care reglementează asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie pentru daunele cauzate terților:


Pentru vehiculele care nu mai sunt reparable și sunt clasificate ca Pierdere Totală Economică, compensațiile acoperă intervalul dintre momentul evaluării daunelor și momentul prezentării ofertei de compensație, conform termenilor stabiliți în Legea nr. 132/2017 și modificările aduse acesteia; în aceste condiții, valoarea compensației, care reprezintă acoperirea costurilor pentru înlocuirea temporară a vehiculului avariat, nu trebuie să depășească 25% din valoarea de piață a acestuia.

Încărcare...